1477 ada 10 parsele ait 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı

07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında  ticaret+konut alanında kalan Gaziosmanpaşa İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 1477 ada, 10 parselin bitişiğindeki 11 sayılı parsele 3.00 m çekme mesafesinin kaldırılmasına YÇM=0 olarak düzenlenmesine ilişkin “UİP-6963-37” Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 08.02.2018 tarih 17 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak 12.06.2018 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun görülerek 19.06.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

 

Askı tarihi                      : 04.09.2018

Askıdan İndiriliş Tarihi    : 03.10.2018