1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN OLUNUR.

21.09.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında (NİP-4380) Orta Yoğunluklu Konut Alanında (600-900 ki/ha) kalmakta olan Gaziosmanpaşa İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 4393-4394-4395 Parsellerin 07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında Yurt Alanında kaldığından bahisle planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 15.09.2015 tarih ve 1261 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 28.09.2015 tarihinde onanmıştır.
Onanlı planın Belediyemizde 1 ( Bir ) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur.