1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği


15.05.2015 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan notu değişikliği doğrultusunda turizm alanlarına ilişkin notun 07.08.2006/17.01.2012/16.08.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı notlarına ilavesine ait 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı teklifi 14.07.2016 tarih 60 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 21.11.2016 tarih ve 1965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun bulunarak 23.11.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

Askı tarihi: 08.02.2017

Askıdan İndiriliş Tarihi: 09.03.2017