1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği


Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi, 3515 Ada, 1, 2 ve 4 Parseller, 3508 ada, 3 parsel, 3508 ada/park alanı ile tescil harici alana yönelik hazırlanan “UİP-6963,31” plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi 08.06.2017 tarih 38 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2017 tarihli ve 1987 sayılı kararı ile “Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi, 3515 ada, 1-2-3-4 parseller, 3508 ada, 3 parsel, 3508 ada/park alanı ile tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup18/10/2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı doğrultusunda hazırlandığından ve 4 nolu plan notunun “…yollardan min. 5m. çekme mesafesi bırakılacaktır” şeklinde düzenlenmesi ile tadilen uygun bulunarak 20.12.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.


Askı tarihi: 27.02.2018
Askıdan İndiriliş Tarihi:28.03.2018