1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı

18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan Gaziosmanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi, 8545 ve 8546 Parsellerin bitişik nizam 4 katlı (B- 4) konut alanından dini tesisler alanına alınarak 11883 ve 11884 Parsellerde bulunan dini tesisler alanı ile birleştirilmesine ait 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi 08.09.2016 tarih 76 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek, 14.02.2016 tarih ve 2153 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun bulunarak 30.12.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

Askı tarihi: 09.03.2017

Askıdan İndiriliş Tarihi:07.04.2017