1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği


          07.08.2006/17.01.2012/16.08.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarında yer alan “Ada bütününde ve/veya sokak boyunca fiili yapılaşmanın (planlarda belirlenen irtifasından bir kat eksiğine kadar muhafazası mümkün olan betonarme bina) en az %50 olduğu, 15 mt. ve altındaki yollarda, teşekküle uyulacaktır...” plan notunun

         “Ada bütününde ve/veya sokak boyunca fiili yapılaşmanın (planlarda belirlenen irtifasından bir kat eksiğine kadar muhafazası mümkün olan betonarme bina) en az %50 olduğu, 15 mt. ve altındaki yollarda, ön bahçe mesafeleri yapı yaklaşma sınırı ile çizilmiş ve/veya ölçülendirilmiş olsa dahi teşekküle uyulacaktır...”şeklinde düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Notuna ait teklifi 08.06.2017 tarih 39 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak 11.10.2017 tarih ve 1502 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun görülerek 17.10.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

Askı tarihi: 15.01.2018

Askıdan İndiriliş Tarihi: 13.02.2018