Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

F21C19D3C-F21C19D3D NOLU PAFTALARDA BELİRTİLEN ONAMA

SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN SARIGÖL-MERKEZ MAHALLESİ RİSKLİ

ALANINA (UİP-16308) İLİŞKİN PLANLAMA ALANI İLE ALAKALI ÇEVRE VE

ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02/09/2015 TARİH VE E.14757 SAYILI YAZISI İLE

BAŞKANLIĞIMIZA VERDİĞİ YETKİLER ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞ

OLAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFİ, 6306 SAYILI

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA

KANUN VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU GEREĞİNCE ONAYLANMAK

ÜZERE BELEDİYE MECLİSİNE SUNULMUŞ, İLGİ YAZI EKİ 07/01/2016 TARİH,

12 SAYILI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE UYGUN

GÖRÜLMÜŞ OLUP, 15/02/2016 TARİHİNDE GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE

BAŞKANINCA AYNEN ONAYLANMIŞTIR.