6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ RİSKLİ ALANININ İÇERİSİNDE BULUNAN
3568 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22, 23 SAYILI
PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA (UİP-18552) İLİŞKİN PLANLAMA
ALANI İLE ALAKALI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL
PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02/09/2015 TARİH VE E.14757 SAYILI
YAZISI İLE BAŞKANLIĞIMIZA VERDİĞİ YETKİLER ÇERÇEVESİNDE
HAZIRLANMIŞ OLAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFİ,
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
HAKKINDA KANUN VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU GEREĞİNCE
ONAYLANMAK ÜZERE BELEDİYE MECLİSİNE SUNULMUŞ, 05/05/2016
TARİH, 43 SAYILI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE
UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP, 03/06/2016 TARİHİNDE GAZİOSMANPAŞA
BELEDİYE BAŞKANINCA AYNEN ONAYLANMIŞTIR.


ASKI TARİHİ: 13.06.2016
ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ: 12.07.2016