1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği(Ada Bazı Uygulamaları İçin)

PARSEL TEVHİDİ VE ADA BAZLI YAPILAŞMAYI TEŞVİK AMAÇLI OLARAK HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİN 13.04.2018 TARİHLİ VE 615 SAYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARI İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP, “UİP-6963,36” PLAN İŞLEM NUMARALI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTALARININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINCA 13.04.2018 TARİHİNDE ONANMIŞTIR.

ASKI TARİHİ: 16.07.2018

ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ: 14.08.2018