1/1000 Ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı

Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 132 Pafta, 1972 Ada, 1,2,3,8,10 Parsellerin “T1” Ticaret ve “T2” Ticaret+Hizmet Alanından, Otel Alanına alınmasına ilişkin 17.01.2015 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan UİP-6963,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi, 09/10/2015 tarih, 83 sayılı Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 15.01.2016 tarih ve 177 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile tadilen uygun bulunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.01.2016 tarihinde onaylamıştır.

Askıya asılış tarihi:18.04.2016

Askıdan indiriliş tarihi: 17.05.2016