1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği

Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiş yerler dışında kalan sanayi alanlarına ilişkin 21.11.2018 t.t.li 1/5000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Nazım İmar Planına İlişkin Plan Notu Değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve “Mevcut yapı ruhsatlı sanayi ve küçük sanayi tesislerinin meri 07.08.2006 tt. li 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onay tarihinden itibaren 13 yıllık süre içinde geçerli olacak şekilde ruhsatlandırılacaktır.” Şeklinde düzenlenen 1/1000 ölçekli Plan Notu değişikliği teklifi 07.02.2018 tarih 6 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak 12.09.2019 tarih ve 541 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun görülerek 08.11.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.


Askı tarihi : 04.12.2019
Askıdan İndiriliş Tarihi : 02.01.2020