Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Çocuk Masal Evi

Çocuk Masal Evi

Masallar çocukların hoşça vakit geçirmelerinin ötesinde onların gelişimlerinde çok olumlu etki eder. Masallar çocukların 

hayal gücünün gelişmesine, empati yeteneğini kazanmalarına, kelime dağarcığının zenginleşmesine katkı sunar, 

çocuğun merak duygusunun gelişmesini, yaratıcılığını hatta neden sonuç ilişkisi kurma becerisini arttırır.

Masallar çocuğun korkularını giderir. Özlemlerini dile getirir. Karşılaştıkları güçlükleri kavramasına, çözüm bulmasına

yardım eder.

Kuracağımız masal okulu ile yeni neslin kadim kültürümüzün kodlarını taşıyan masallarla tanışmasını sağlanacak,

Hafta içi masal okuluna gelecek anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine masal anlatımları yapılacak,

 - Hafta sonu cumartesi günleri oluşturulacak eğitim modülüyle (Haftalık 6 ders, 10 hafta, toplamda 60 ders saati  ) 

öğretmenlere yönelik masal/hikâye anlatıcılığı eğitimi verilecek,

- Hafta sonu cumartesi günleri masal anlatıcılığına ilgisi ve yeteneği olan öğrencilere masal anlatıcılığı eğitimi verilecek,
 
- Öğretmenlerden seçilecek bir grupla yeni masallar yazma çalışmaları yürüterek sene sonunda  Masal Okulu Masal 

Kitabını hazırlacak ve yayımlacak.

Masal dinlemeye gelen öğrencilerin;
 
  • kelime hazinelerinin gelişmesini, 
  • empati yeteneğinin artmasını, 
  • insani değerleri özümsemelerini, 
  • hayal güçlerinin gelişmesini sağlamak,

•  Hafta içi masal okuluna gelecek anaokulu,  ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine masal anlatımları yapılacak,
    
- Hafta sonu cumartesi günleri oluşturulacak eğitim modülüyle (Haftalık 6 ders, 10 hafta, toplamda 60 ders saati  ) 

öğretmenlere yönelik masal/hikâye anlatıcılığı eğitimi vermek,

- Hafta sonu cumartesi günleri masal anlatıcılığına ilgisi ve yeteneği olan öğrencilere masal anlatıcılığı eğitimi vermek,

- İstanbul’daki hastane sınıflarındaki çocuklarımıza düzenli masal anlatımları planlamak,

- Öğretmenlerden seçilecek bir grupla yeni masallar yazma çalışmaları yürüterek sene sonunda İstanbul Masal Okulu 

Masal Kitabını hazırlamak ve yayımlamak.