Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Çocuk Kütüphanesi


Çocuk Kütüphanesi

Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (1989), yaşı ne olursa olsun her çocuğun, ırk, cinsiyet, din-, ulusal 

ve kültürel geçmiş, dil, sosyal statü, kişisel beceri ve yetenek ayrımı yapılmaksızın, bütün gizilgüçlerinin 

(potansiyellerinin) gelişimi için bilgi ve materyallere eşit koşullar altında ücretsiz ve açık erişim hakkı olduğunu 

vurgulamaktadır. 

Ülkemizin de taraf olduğu bu sözleşme, çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına önemli 

görevler yüklemektedir.

Kütüphaneler hem yetişkinler hem de çocukların kültürel ve sosyal gelişimi açısından tartışılamaz öneme sahiptir.

Çocuk ve kitap ilişkisi sanıldığı gibi okuma yazmayı öğrenmekle başlamaz. Çocuğun kitapla ilk tanıştığı dönem 0-6 yaş

arasıdır. Kitabın çocuk tarafından fark edilmesini, keşfedilmesini sağlamak yetişkinlerin görevleri arasındadır. 

Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre kitap seçimi yapılması, bebeklik döneminden itibaren kitapla tanışmanın 

sağlanması, kitap ve kütüphane alışkanlığı kazandırılması ana amaçlarımızdan biri olup, Belediyemiz tarafından açılan 

olan çocuk kütüphanesinde de bebeklikten itibaren çocukluk dönemini de kapsayacak şekilde hizmet vermektedir. 

Çocuklarımızın erken okuryazarlık becerilerinin gelişmesine, okuma alışkanlığı kazandırılmasına, sosyal ve mental 

yönden gelişimine katkı sağlanacaktır.

HEDEF YAŞ GRUPLARI:

Bebeklik ve çocuklukta gelişim dönemlerini aşağıdaki şekilde dönemlere ayırmak mümkündür: Hizmet verilecek yaş 

grupları belirlenirken çocukluk dönemleri göz önüne alındığında 0- 10 yaş arasının (doğumdan itibaren 4. Sınıfları da 

kapsayacak dönem) uygun olacağı düşünülmektedir.

• Bebeklik dönemi ( 0-2 yaş )
• İlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6 yaş )
• İkinci çocukluk (ilkokul ) dönemi ( 7-11 yaş )

Çocuk kütüphanesinde hizmet planlaması yapılırken de bu yaş grupları göz önüne alınarak planlama yapılması, bu yaş 

gruplarına özel etkinlikler planlanması gerekmektedir.

Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi, Şehir Tiyatroları binasında hizmete açılmıştır. Hafta içi 8.30 - 18.30 saatleri 

arasında ziyaret edilebilir.