Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

İş Yeri Ruhsat İşlemleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2005/9207 Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmektedir.

Yukarıda sayılan hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle sitemizden elde edeceği başvuru beyan formu ve ek evraklar ile müdürlüğümüze başvuru yapmalıdırlar. Yeni bir iş yeri açmadan veya mevcut bir iş yerini devir almadan önce Zabıta Müdürlüğü İş yeri Ruhsat Şefliklerinden bilgi alınması işyeri sahibinin karşılaşabileceği mağduriyeti önleyecektir.

İş yeri ilgilisinin; evrakları müdürlüğümüze teslim etmesinden sonra, faaliyet konusuna göre yapılan yazışmaların (imar, itfaiye, iski, çevre, ulaşım, iş güvenliği vb.) tamamlanması ile yönetmelikte ön görülen süreler içerisinde ruhsatlar düzenlenmekte ve müdürlüğümüz elemanlarınca yerinde teslim edilmektedir.

İşyerinizin  ruhsatları alabilmek için online başvuru yapabilirsiniz. Aşağıdaki adresten İşyeri e-Ruhsat sistemine erişebilir aynı zamanda e-Belediye sayfasından diğer hizmetlerden de faydalanabilirsiniz.