Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Sarıgöl Mahallesi (12C) Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Anlaşma Görüşmeleri için Gerekli Evraklar

1. Anlaşma Görüşmeleri için İstenen Evraklar

1.1. Hak sahipliğini gösterir belge ( tapu / tapu tahsis belgesi / tapu kaydı )

1.2. Hak sahibi kimlik fotokopisi
   
    1.2. a) Hak sahibi vekili ise vekaletname asil ve fotokopisi
        1.2. b) Hak sahibi vefat etmiş ise veraset ilamı ve tüm varislere ait kimlik fotokopileri
        1.3. c) İşyeri maliki için imza sirküleri

1.3. Emlak Beyannamesi ( Belediyeden alınacak )

1.3. Taşınmaza ait elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. faturalar

 

2. Tahliye İşlemleri Ve Kira Yardımının Başlaması için İstenen Evraklar

2.1. Hak sahipliğini gösterir belge ( tapu / tapu tahsis belgesi / tapu kaydı )

2.2. Hak sahibi kimlik fotokopisi
        2.2. a) Hak sahibi vekili ise vekaletname asil ve fotokopisi
        2.3. b) Hak sahibi vefat etmiş ise veraset ilamı ve tüm varislere ait kimlik fotokopileri ve iban numaraları
        2.3. c) İşyeri maliki için imza sirküleri

2.3. Emlak borcu yoktur belgesi

2.4. Elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. Faturaların borcu yoktur belgesi

2.5. İban numarası ( bankadan vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı alınacak )

2.6. Ek’te yer alan başvuru formu doldurulacak.


Adres: GOPAŞ A.Ş.Yönetim Binası
Kazımkarabekir Mahallesi 825 Sokak No:20 Gaziosmanpaşa / İstanbul