Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

822 Sokak Okul Projesi

Kazım Karabekir Mahallesi, 822-827 Sokak 3150 Ada 1 Parsel İLKÖĞRETİM TESİS Alanı üzerinde bulunan yapılar için yürütülen uzlaşma, kamulaştırma ve tasfiye işlemleri devam etmektedir. 1.500.000,00 TL bedel ödemesi yapılacak olup, Yaklaşık 3.800,00 m2 yüzölçümlü OKUL alanı olarak kazandırılacaktır. 2022-2023 yılları içerisinde okul yapımına hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. Mülkiyeti maliye hazinesine aittir.