Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

1040 Sokak Çocuk Bahçesi Projesi

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1040 Sokak 3071 Ada 1, 2, 3, 4, 5 Parseller ve 3072 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parseller ÇOCUK BAHÇESİ Alanı üzerinde bulunan yapılar için yürütülen uzlaşma, kamulaştırma ve tasfiye işlemleri devam etmektedir. Uzlaşma sağlanamayan taşınmazlar için hukuk yoluna gidilmiştir. Tasfiye işlemleri için yaklaşık 4.000.000,00 TL bedel ödeme yapılacak olup, ilçemize yaklaşık 3.000,00 m2 yüzölçümlü ÇOCUK BAHÇESİ alanı kazandırılacaktır. 2022-2023 yılları içerisinde park yapımına hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. Mülkiyeti Gaziosmanpaşa belediyesine aittir.