Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Galeri Caddesi Park Projesi

Yeni Mahalle, Galeri Caddesi 26 Ada 10 Parsel PARK Alanı üzerinde bulunan yapılar için Tasfiye işlemleri yapılıp 1.934.794,00 TL bedel ödenmiştir. Alanda yıkım işlemleri tamamlanarak ilçemize 5.460,00 m2 PARK alanı kazandırılmıştır.