Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Uluslararası İstihdam Projeleri

Uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, üniversiteler ve STK’ların katıldığı ortak istihdam projeleri yürüteceğiz. İş arayan vatandaşlarımıza mesleki eğitimlerle nitelik kazandırıp,  kariyer olanakları yönünden destek olacağız.