Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Girişimci ve Yenilikçi Kadınları Destekleme Projesi

Proje çerçevesinde kadınların niteliklerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal bütünleşme sağlanması amaçlanmıştır. Projeye katılım sağlayacak yenilikçi ve girişimci olmak isteyen 15 Türk ve 15 Mülteci kadın ile proje yürütülmüştür.
Projemiz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde yürütülmüştür.