Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Mülteci Uyum Projesi

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)  ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ortaklığında gerçekleştirilen ve İlçemizde yaşayan Suriyelilerin topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak amacı ile çalışmalar yürütülmektedir. Etkinlik kapsamında çeşitli geziler, sanatsal kurslar ve kamplar düzenlenmiştir.