1/1000 ÖLÇEKLİ TEM GÜNEYİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ    07.08.2006-25.05.2008 tt.li 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık İkiz nizam, 4 Katlı yapılaşma koşullarında "Konut Alanı'nda kalan Gaziosmanpaşa İlçesi Karlıtepe Mahallesi, 1616 ada 12-17 parseller ile çoğunlukla Blok nizam, 4 katlı yapılaşma koşullarında "Konut Alanı'nda, kısmen yol alanında kalan 2824 ada 8-19 parseller arasında yer alan 10 metre en kesitli imar yolunun, kadastral parsel sınırlarına göre düzenlenmesiyle tescil dışı alanın konut alanından yol alanına, 2824 ada 8 ve 19 parsellerin yol alanında kalan kısımlarının ise Blok Nizam 4 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanına alınmasına ilişkin Belediyemizce hazırlanan UİP-34954442 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UIP değişikliği teklifi 12.01.2023 tarih ve 143 sayılı Büyükşehir Meclis kararı ile aynen uygun görülerek plan değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 13.01.2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

    Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Belediyemiz 2. Kat koridorunda 03.04.2023-02.05.2023 tarihleri boyunca otuz (30) gün süre ile askıda kalacak olup aynı zamanda belediyemiz internet sayfasında da ilan edilmiştir.

    Askı Tarihi : 03.04.2023
    Askıdan İndiriliş Tarihi : 02.05.2023