Kentsel Dönüşüm

İlçemizde yürütülmekte olan Gaziosmanpaşa Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) projesi İstanbul'un en büyük yerinde dönüşüm projelerinden biridir.

Bu projeyle Gaziosmanpaşa Meydanı ve çevresinin; Yönetim, Eğitim ve Kültür Merkezi olması sağlanarak, bölgenin Ticari, Sosyal, Ekonomik, Eğitim ve Kültürel yapısında dönüşümünün sağlanması ve gelişiminin artırılması hedeflenmektedir. 

20.Ocak.2010 tarihinde yapılan ön protokol ile Belediye Başkanlığımız ile Toplu Konut İdaresi arasında Gaziosmanpaşa Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) projesi nin birlikte üretilmesi için anlaşma yapılmıştır. Çalışma Bölgesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 15.07.2010 tarihli onayıyla Sarıgöl-Yenidoğan Gecekondu Önleme Alanı ilan edilmiştir.

Belediyemize ait F21C19D2C (eski 125) pafta, 1452 ada, 34 parsel nolu ve 9.335,60 m2 alanlı taşınmaz üzerinde 4 blok 319 Konut, ve F21C19D3B (eski 125) pafta, 1452 ada, 37 parsel nolu ve 10.085,60 m2 alanlı taşınmaz üzerinde 5 blok, 406 konut olmak üzere toplam 725 adet konut üretilecektir.         

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaptırılacak 725 konuttan, 625 adet konutun müracaat eden ilçemiz vatandaşlarına tahsisi yapılacaktır.

Müracaatlar 4-18 Mart tarihleri arasında hafta içi olmak üzere 08:00-17:00 saatleri arasında Belediye Kentli Servisi tarafından alınacaktır.