2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile kiralanması