İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Mehmet OKTAY
İmar ve Şehircilik Müdürü

Telefon : (0212) 453 51 00 | Fax : (0212) 453 51 76
E-Posta: mehmetoktay@gaziosmanpasa.bel.tr

30.03.1964 Kütahya doğumludur. İlk ve ortaokul Kütahya’nın Emet ilçesi, lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır.1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

İş hayatına 1981 yılında Meteoroloji Teknisyeni olarak İstanbul da başlamıştır. İnşaat Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra 1985-1992 yılları arasında PTT Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde Kontrol Mühendisliği yapmıştır.

1992- 2004 yılları arasında Gaziosmanpaşa da Serbest Mühendis olarak çalışmıştır.2004 yılında açıktan atama suretiyle memuriyete geri dönmüş olup Belediyemizde çeşitli Müdür yardımcılıkları ve müdürlük yaptıktan sonra Eylül 2014’de Yapı Kontrol Müdürü görevindeyken, Müdürlüğün İmar ve Şehircilik Müdürlüğüyle birleştirilmesi nedeniyle görevine İmar ve Şehircilik Müdürü olarak devam etmektedir. Evli ve 5 çocuk babasıdır

İmar ve Şehircilik müdürlüğü; ilçe sınırları içersindeki yapılaşmaların, 3194 sayılı İmar Kanun ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda; inşaat yapım aşamasında ruhsat ve eklerine uygunluğunun kontrolü ve kaçak yapılaşmaların önlenmesi ile yükümlü, inşaat ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, numarataj hizmetlerini kendi içinde sunan müdürlüktür.

•    Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışma Yapmak
•    Yapı Ruhsatı Vermek 
•    Yanan Yıkılan Belgesi Düzenlemek
•    Yıkım Ruhsatı Vermek
•    Proje Tescil İşlemi Yapmak
•    Proje İnceleme Ve Onay İşlemi Yapmak(Mimari, Statik, Tesisat, Zemin Etüdü Vb.)
•    Vatandaş Dilekçelerinin İlgili işlemlerini Yapmak
•    Müdürlük İçi Ve Dışı Yazışmaları Yapmak
•    Numarataj Ve Adres Kayıt Sistemi İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
•    Mevcut Verilerin CBS Verilerine Dönüştürülüp Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları Yapılması
•    4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası Uygulamaları
•    İş Deneyim Belgesi Verilmesi
•    Ruhsat Ve İnşaat Denetimi Yapmak
•    İskân İşlemleri
•    Metruk Yapı işlemleri yapmak
•    Asansör Ruhsatı İşlemleri
•    İtfaiye Yönetmeliği İle İlgili Proje Ve İskân Kontrollerini Yapmak
•    6306 sayılı kanuna göre riskli yapı tespitinin yapılması
•    6306 sayılı kanuna istinaden kira yardımı işlemlerini yapmak

İMAR RUHSAT ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ

2014
  RUHSAT SAYISI TADİLAT RUHSAT SAYISI
NİSAN 19 4
MAYIS 37 1
HAZİRAN 23 1
TEMMUZ 18 2
AĞUSTOS 27 2
EYLÜL 30 5
EKİM 34 4
KASIM 39 1
ARALIK 43 1
2015
OCAK 23 --
ŞUBAT 28 6
MART 32 2
NİSAN 32 --
MAYIS 31 3
HAZİRAN 32 3
TEMMUZ 32 7
TOPLAM 480 42

                                                          TESCİL SAYISI

2014
NİSAN 41
MAYIS 29
HAZİRAN 18
TEMMUZ 27
AĞUSTOS 34
EYLÜL 29
EKİM 14
KASIM 30
ARALIK 33
2015
OCAK 19
ŞUBAT 20
MART 27
NİSAN 21
MAYIS 22
HAZİRAN 28
TEMMUZ 21
TOPLAM 413

YAPI DENETİM ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ

1. 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası Uygulamaları

          4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri çerçevesinde başlatılan uygulamalarla “Yapı İzin Belgeleri” Özel Yapı Denetim Kuruluşları tarafından alınan inşaatlar, bu kuruluşlar tarafından denetlenerek, bu denetimlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığı mahallinde kontrol edilip, kullanılan malzemelerin raporları da incelenerek, hakediş dosyaları halinde Yapı Denetim Kuruluşları tarafından Müdürlüğümüze gelmekte ve uygunluğu halinde de bu kuruluşlara hakediş bedelleri ödenmektedir. Ayrıca bu kuruluşların kanun ve yönetmeliğe uygun olarak çalışıp çalışmadığı ile ilgili tespitler yapılarak yıl sonu itibariyle denetim bürolarının, denetçi mimar ve mühendislerinin sicilleri tutularak bu siciller Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonu’na gönderilmektedir.

Yapı Denetim Firmalarına Verilen Hakediş  :  1470 Adet

2. İskân (Yapı Kullanma İzin Belgesi)

          3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu gereğince inşaat ruhsatını takiben diğer işlemleri tamamlanmış olan binalara, ilgilinin talebi üzerine Tesisat ve İnşaat yönünden kontrol edilip, rapor düzenlenerek iskân (yapı kullanma izin belgesi)  verilmektedir.

2014
NİSAN 34
MAYIS 23
HAZİRAN 30
TEMMUZ 25
AĞUSTOS 13
EYLÜL 18
EKİM 20
KASIM 16
ARALIK 26
2015
OCAK 31
ŞUBAT 10
MART 29
NİSAN 8
MAYIS 22
HAZİRAN 23
TEMMUZ 24
TOPLAM 352

YAPI KONTROL ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ

1. Ruhsat Ve İnşaat Denetimi

Müdürlüğümüz Teknik elemanları arasında mahalle paylaşımı olup, zaman zaman değişiklik yapılmaktadır. Her teknik eleman kendi bölgesinde bulunan inşaatları kontrol edip, ruhsata uygun olup olmadığı konusunda sorumludur. Ruhsat dışı yapılan imalatlar ilgiliye düzelttirilir. 

Aksi halde yasal işlem yapılarak, Belediyemiz Encümeni’nce 3194 sayılı kanuna istinaden yıkım (32) ve para (42) cezaları verilmektedir. Ayrıca Yeni Türk Ceza Kanununa istinaden Savcılığa suç duyurusu yapılmaktadır. Yapı Denetim Şirketlerince takip edilen binalarda da aynı işlem uygulanmaktadır. Yıkım kararı olan yerlerde yıkım ekiplerimizce makine de kullanılarak yıkım işlemleri yapılmaktadır.

3194 Sayılı İmar Kanunu Gereğince Düzenlenen Yapı Tatil Tutanağı 92
3194 Sayılı İmar Kanunu Gereğince Belediye Encümenince Alınan Para Cezası (42.Madde) Kararı 61
3194 Sayılı İmar Kanunu Gereğince Belediye Encümenince Alınan Yıkım (32.Madde) Kararı 49
 

2. Metruk Yapılar

Çevre sağlığı ve emniyeti açısından tehlike arz eden metruk binaların yıkımı, gerekli yasal işlemler yapılarak Müdürlüğümüzce yapılmakta olup, mahsur ortadan kaldırılmaktadır.

           

            TESPİT EDİLEN                                         YIKILAN-DÜZELTİLEN                

                       82                                                                       57  

3. Evrak İşlemleri

GELEN İSTEK ŞİKAYET  918
SONUÇLANAN  İSTEK ŞİKAYET 690
 

ZEMİN VE RİSKLİ YAPILAR ŞEFLİĞİ

Zemin ve Riskli Yapılar Şefliği 04 Haziran 2015 tarih, 54 Sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur.

Riskli Yapı Tespiti
Müracaat Sayısı 264
Onaylanan 126
Geri Bildirim 135
Kapsam Dışı 1
  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ TOPLAM
Kira Yardımı Yapılan Bağımsız Bölüm Sayısı 45 244 271 300 860,00
Kira Yardımı Tutarı  (tl) 34.030,50 95.613,39 114.355,89 137.239,92 381.239,70

 

KENT BİLGİ SİSTEMİ ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ

Bu çalışmaların haricinde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü uhdesinde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığının İlçe Geneli Katlamalı El Tipi, Mahalle Bazlı El Kitapçığı Tipi, Fotobloklu Çerçeveli Mahalle Bazlı Duvar Tipi, İlçe Geneli Fotobloklu Çerçeveli Duvar Tipi Kent Rehberi Haritalarının Basımı ve Yapımına Dair Mal Alımı İşi kapsamında, teknik ve idari çalışmalar yapılmış, bu iş için kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, ilçemizin ortofotoları temin edilmiştir. Ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmiş duvar tipi haritaların Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 16 Mahalle Muhtarlığına dağıtılması konusunda planlama safhası dâhil olmak üzere görev yapılmıştır.

TESİSAT ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ

Sıra No Yapılan İşlemler İşlem Süreci (04.03.2015 - 31.07.2015) Tarihleri Arası Faaliyet Raporu (Adet)
1 Tesisat Projelerinin Onayı 7 92
2 Asansör Tescil Belgesi Onayı 3 48
3 Yapı Denetim Hakediş Onayı 3 136
4 İş Bitirme Onayı 3 102
 

İMAR KALEM ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ

  • Gelen Evrak Sayısı  :  34 072 Adet
  • Giden Evrak Sayısı  :  23 934 Adet